Menu Content/Inhalt
Home arrow Sorularınız arrow Ölümden sonra yasam var mi?
Ölümden sonra yasam var mi? PDF Afdrukken E-mail

Yanıt:  Ölümden sonra yaşam var mı? Kutsal Kitap şöyle diyor: “İnsanı kadın doğurur, Günleri sayılı ve sıkıntı doludur. Çiçek gibi açıp solar, Gölge gibi gelip geçer... İnsan ölür de dirilir mi?” (Eyub 14:1-2,14)

Eyub gibi, hemen hemen hepimiz bu zor soruyu düşünmüşüzdür. Tam olarak öldükten sonra bize ne olacak? Sadece var olmamıza son mu verilecek? Yaşam, kişisel büyüklük elde etmek için vefat edip yeniden dünyaya dönmekten oluşan, bir dönme dolap mıdır? Herkes aynı yere mi gidecek, ya da farklı mekanlara mi gideceğiz? Cennet ve cehennem gerçekten var mıdır, yoksa o sözler sadece değişik ruhsal halleri mi tarif ediyor?

Kutsal Kitap’a göre, değil sadece ölümden sonrası yaşam olsun, ama o denli yüce sonsuz yaşam var ki, “Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, Hiçbir kulak duymadı, Hiçbir insan yüreği kavramadı." (1.Korintliler 2:9). Tenleşmiş Tanrı olan İsa Mesih bu sonsuz yaşamın armağınını bağışlamak için yeryüzüne indi. “Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.” (Yeşaya 53:9)

İsa, hepimizin hak ettiği cezayı üstlenip öz canını verdi. Üç gün sonra, mezardan dirilmekle hem ruhsal, hem bedensel olarak ölümü yendiğini gösterdi. Yeryüzünde kırk gün boyunca devam etti ve binlerce kişi onun diri olduğuna tanık oldular. En sonunda gökteki ebedi yurduna döndü. Romalılar 4:25 diyor ki, “İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.”

İsa Mesihin dirilişi sağlam belgelenmiş bir olaydır. Elçi Pavlus, kişileri İsa’nın dirilişinin olup olmadığını öğrenmek için onun göz şahitlerini sorguya çekmeye çağırdı; kimse de o olayın gerçek olmadığını gösteremedi. İsa’nın dirilişi, Hristiyan inancının köşe taşıdır. Mesih ölülerden dirildiği için, bizim de dirileceğimize imanımız olabilir.

Pavlus, buna iman etmeyen kimi Mesih inanlıları şöyle tembih ediyor: “ Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa, nasıl oluyor da aranızda bazıları ölüler dirilmez diyor? Ölüler dirilmezse, Mesih de dirilmemiştir.” (1.Korintliler 15:12-13)

Mesih, yeniden dirilecek olanlardan oluşan kocaman bir rekoltenin ancak en birincisi oldu. Fiziksel ölüm tek bir adamla, yani hepimizin akrabası olan Adem’le, yeryüzüne ulaştı. Oysa İsa Mesih’e iman ederek Tanrı tarafından evlatlığa alınıp, Onun ev halkına katılanların hepsine yeni yaşam bağışlanacak (1.Korintliler 15:20-22). Tanrı İsa’nın bedenini dirilttiği gibi, İsa Mesih’in dönüşünde bizim de bedenlerimiz dirilecek (1.Korintliler 16:14).

Her ne kadar en sonunda hepimiz dirilsek de, hep birlikte cennete gitmeyeceğiz. Daha bu yaşamda herkes bir seçim yapmalı; o seçim de sonsuzluğu nerede geçireceğine kara verecek. Kutsal Kitap’a göre, her birimizin kaderi ölmek ve ondan sonra yargılanmaktır (İbraniler 9:27). Aklanmış olanlar sonuz yaşam için cennete gidecekler, öte yandan imansızlar sonsuz cezaya, ya da cehenneme gönderilecek (Matta 25:46).

Cehennem, cennet de olduğu gibi, sadece bir ruhsal hal değildir, gerçek bir yerdir. Aklanmamış kişilerin Tanrıdan gelen sonsuz, ebedi gazabı görecekleri bir yerdir. Bilinçli bir şekilde utanç, pişmanlık ve horlanma hissedeckler; duygusal, zihinsel ve fiziksel ıstırap çekecekler.

Cehennem dipsiz çukur (Luka 8:31; Vahiy 9:1), kükürtle yanan ateş gölü olarak tarif ediliyor. Oradakiler sonsuzluğa kadar gece gündüz ıstırap çekecek (Vahiy 20:10). Cehennemde, şiddetli üzüntü ve öfke yüzünden ağlayış ve dış gıcırdatmak olacak (Matta 13:42). ‘Kurdun hiç ölmediği, ateşin hiç sönmediği’ bir yerdir (Markos 9:48). Tanrı, kötülerin ölmesinden zevk almaz, oysa kötü yollarından dönüp yaşam bulmalarını arzuluyor (Hezekiel 33:11). Fakat bizi itaat etmeye zorlamayacak; Onu reddetmeyi seçersek, bize istediğimizi vermekten başka çaresi yok – o da Ondan ırak yaşamaktır.

Yeryüzündeki yaşantımız bir imtihandır – gelecek şeylerin hazırlığıdır. Mesih imanlıları için bu, Tanrının huzurunda sonsuz yaşam demektir. Öyleyse nasıl doğru kılınıp bu sonsuz yaşamı elde edeniliriz? Tek yol vardır: Tanrının Oğlu olan İsa Mesih’e inanıp güvenmekle. İsa şöyle buyurdu: "Diriliş ve yaşam Ben'im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek..." (Yuhanna 11:25-26)

Sonsuz yaşam hepimize karşılıksız olarak sunulan bir armağandır; oysa kimi dünyevi zevklerden vazgeçip kendimizi Tanrıya adamamız gerektiriyor. “Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.” (Yuhanna 3:36). Öldükten sonra bize günahlarımızdan tövbe etme fırsatı verilmeyecek, çünkü Tanrıyla göz göze görüştükten sonra, Ona inanmaktan başka bir şey kalmıyor bize. Daha şimdiden Ona iman ve sevgiyle gelmemizi istiyor. Tanrıya karşı günah dolu isyankarlığımıza karşılık olarak İsa Mesih öldü. Onun ölümünü kabul edersek, bize sadece yeryüzünde anlamlı bir yaşamın sağlamakla kalmayacak, Mesihin huzurunda sonsuz yaşama dair teminat verilecek.

İsa Mesihi kurtarıcın olarak kabul etmek istersen, işte bu örnek duayı okuyabilirsin. Ama unutma ki, bu duayı ya da herhangi başka bir duayı okumak seni kurtarmayacak. Ancak Mesihe güvenmek seni günahtan kurtarabilir. Bu dua Tanrıya iman ettiğini, sana kurtuluş sağladığı için minnettar olduğunu dile getirmeye yardımcı olabilir. “Ey Allahım! Sana karşı günah işlediğimi, senin cezanı hak ettiğimi biliyorum. Ama İsa Mesih hak ettiğim cezayı üstlendi, öyle ki, Ona iman etmekle ben af bulayım. Günahıma sırt çevirip kurtuluşum için Mesihe iman ediyorum. Harika lütfun ve bağışlanman için, bana sonsuz yaşam armağınını sağladığın için sana teşekkür ediyorum. Amin.”

Mesih İsa hakkında burada okuduklarınızdan dolayı mı karar verdiniz? Eğer öyleyse, lütfen aşağıdaki "Mesih İsa'yı bugün kabul ettim" yazısına tıklayın.

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾