Menu Content/Inhalt
Home arrow Sorularınız arrow Kutsal Ruh kimdir?
Kutsal Ruh kimdir? PDF Afdrukken E-mail

Yanıt:  Kutsal Ruh’un kişiliği hakkında bir çok yanlış anlayışlar varolamktadır. Bazıları, Kutsal Ruh’a mistik bir güc olarak bakmaktadırlar. Başkaların anlayışı ise Kutsal Ruh Tanrı’nın, İsa Mesih’in izleyicilerine, verdiği şahsiyetsiz bir güç olması düşüncesindedirler. Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un kişiliği hakkında neler öğretiyor? Kısacası, Kutsal Kitap bizlere Kutsal Ruh Tanrı olduğunu öğretmektedir. Kutsal Kitap Kutsal Ruh’un Kişi, aydınlık, heyecan ve irade sahibi olduğunu da öğretmektedir.

Kutsal Ruh’un Tanrı olduğunu birçok ayet desteklemektedir: Elçilerin İşleri 5: 3-4’de Petrus Hananya’ya: “Sen insanlara değil, Tanrı’ya yalan söylemiş oldun”, diyerek karşı geliyor. Bu, Kutsal Ruh’a yalan söylemek Tanrı’ya yalan söylediğinin anlamıma geldiğini belli etmektedir. Kutsal Ruh, Tanrı olmasını Tanrı’nın vasıflarına ve niteliklerine sahip olduğundan anlayabiliriz. Kutsal Ruh’un her yerde varolması Mezmur 139:7-9’de açıklanıyor: “Senin Ruhundan nereye gideyim? Ve Senin yüzünden nereye kaçayım? Eğer göklere çıkarsam, Sen oradasın; Ve ölüler diyarına yatağımı sersem, işte oradasın.” I. Korintliler 2:10,11’de Kutsal Ruh’un başka bir niteliğini – her bilgiye sahip olduğunu görmekteyiz: “Oysa Tanrı bunları bize Ruh aracılığıyla açıkladı. Ruh her şeyi, Tanrı’nın derin düşüncelerini bile araştırır. İnsanın düşüncelerini, insanın içinde olan kendi ruhundan başka kim bilir? Bunun gibi, Tanrı’nın düşüncelerini Tanrı’nın Ruhundan başkası bilemez.”

Kutsal Ruh’un, aydınlık, heyecan ve irade sahibi olan bir Şahıs olduğundan gerçekten emin olabiliriz. Kutsal Ruh düşünür ve her bilgiye sahiptir (I. Korintliler 2:10). Kutsal Ruh kederlenebilr (Efesliler 4:30). Kutsal Ruh iradesine uygun kararlar almaktadır (I. Korintliler 12:7-11). Kutsal Ruh Tanrıdır, Üç Kişiliğe sahip olan Tanrı’nın üçüncü Kişisidir. Tanrı olduğu için Kutsal Ruh gerçekten İsa Mesih’in sözettiği gibi Yardımcı ve Danışman olabilir (Yuhanna 14:16,26; 15:26).

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾