Menu Content/Inhalt
Home arrow Vragen arrow Is de Bijbel betrouwbaar?
Is de Bijbel betrouwbaar? PDF Afdrukken E-mail

Vaak wordt de vraag gesteld of de Bijbel wel betrouwbaar is. Om daar een antwoord op te geven kunnen we verschillende benaderingen toepassen.

1. Geestelijk
Ten eerst beschouwen we de Bijbel als het Woord van God. God gebruikte schrijvers van ongeveer 1500 voor Christus tot ongeveer 130 na Christus (ongeveer gedurende 1630 jaar) om Zijn gedachten aan de mensen bekend te maken. En opmerkelijk is hoeveel van de gedachten door andere schrijvers in andere bijbelboeken, geschreven in een andere tijd, elkaar bevestigen. God waakt over Zijn Woord en Zijn gedachten.

Er worden in de Bijbel veel namen genoemd van landen, koningen, profeten, de tijd waarin ze leefden enz.
Het opmerkelijke feit doet zich voor, dat in de algemene geschiedenis een aantal van deze namen ook voorkomen. Dus de bijbelse geschiedenis wordt bevestigd door de algemene (wereldse) geschiedenis!

2 Archeologische opgravingen
Door opgravingen wordt meer en meer duidelijk wat zich in vroegere eeuwen heeft afgespeeld. Ook zo wordt de bijbelse geschiedenis (dat wat werkelijk geschied is) meer en meer bevestigd.
Er was een atheïstische publicist Werner Keller die door studie wilde aantonen dat de bijbelse geschiedenis niet waar kon zijn, en alleen maar verhalen waren. Hij heeft met behulp van onderzoek van archeologen, geologen, biologen, botanici, ornithologen, taalkundigen astronomen en kernfysici stap voor stap de historische feiten die aan de bijbelverhalen ten grondslag liggen vastgelegd in een boek. Hij kwam tot een conclusie en heeft dat als titel meegegeven aan zijn boek: “De Bijbel heeft toch gelijk”.
Hij zou mede door zijn werk tot Christen bekeerd zijn. Ik weet en geloof dat de Bijbel gelijk heeft, maar deze schrijver wilde pertinent bewijzen dat de inhoud van de Bijbel op onwaarheid zou berusten. En zo kwam hij tot de waarheid. In het voorwoord van zijn boek schrijft hij o.a. (en ik geef dat in eigen woorden eenvoudiger weer) dat door al het onderzoek wat is gedaan vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken ben ik tot de volle overtuiging gekomen dat … de Bijbel toch gelijk heeft.
 
3 Voorlopige conclusie
Dus door algemene geschiedenis boeken, archeologische vondsten enz. wordt meer en meer vastgesteld dat de bijbelse geschiedenis overeenkomt met de algemene (wereldse) geschiedenis.

4 Tekstvervalsing
Er wordt wel gedacht dat de tekst (het beschrevene) van de Bijbel door de loop der eeuwen zwaar vervormd zou zijn, doordat woorden in de loop der eeuwen een andere betekenis kregen. Ook dat wordt door opgravingen en uitgebreid onderzoek weerlegd.

5 Grotten van Qumran
In 1947 zijn bij Qumran, dicht bij de Dode Zee, oude boekrollen gevonden. Boekrollen, die als heilige geschriften zeer zorgvuldig in stenen kruiken werden geplaatst en in grotten opgeborgen. Niet zo maar grotten, maar grotten waarin bepaalde klimatologische omstandigheden waren, zodat deze boekrollen niet verteerden, maar intact bleven.

6 Boekrol van Jesaja
Zo zijn o.a. tussen de boekrollen een 7 m lange rol gevonden met de volledige hebreeuwse tekst van de oudtestamentische schrijver Jesaja. Na zorgvuldige behandeling van deze en andere boekrollen konden ze bestudeerd worden. Ze toonden aan dat wat nu in onze tijd bekend is van het oud testamentisch bijbelboek Jesaja vrij nauwkeurig overeenkomt met de inhoud van de gevonden oorspronkelijke boekrollen van Jesaja. En die zijn destijds geschreven in ongeveer 700 voor Christus.
Dus ook langs archeologische literaire vondsten is aangetoond dat de Bijbel toch gelijk heeft.

7 Betekenis van woorden
Opmerkelijk is dat de overgeschreven tekst zoals wij die nu kennen, vrij nauwkeurig gedurende al die eeuwen van overschrijven zo overeenkomt met wat destijds is vastgelegd. Hoe is dit laatste dan vast te stellen vraagt u zich misschien af. Want u moet zich realiseren dat de taal levend is, waarbij de betekenis van woorden veranderen kunnen.
Neem als voorbeeld maar het woord WAGEN. Vroeger (rond 1900) betekende een wagen een deel van een vervoermiddel n.l. “paard en wagen”. In de 20e eeuw heeft het woord wagen in deze betekenis van vervoermiddel de naam AUTO gekregen, afgekort van automobiel. En “auto mobiel” betekent “zelf verplaatsbaar”. En een auto is toch wel iets anders tegenwoordig dan een wagen, wat vaak een plat te trekken transport middel is, hetzij door een paard of een tractor.

8 Dode talen
Daarom liet God in Zijn wijsheid de inhoud van de meeste boeken van het Oude Testament vastleggen in het Hebreeuws en 2 boeken n.l. van Daniel en Ezra in het Aramees, beide dode talen. Dat wil zeggen, dat deze talen geen omgangstalen meer zijn en de betekenis der woorden in die talen niet meer veranderd zijn in de loop der eeuwen. Zo zijn de boeken van het Nieuwe Testament in de Griekse omgangstaal vastgelegd.

9 Gods Woord is betrouwbaar
De Bijbel leert Christenen zelf dat het Woord van God betrouwbaar is. Dit kunnen we verder uitzoeken aan de hand van de bijbelse teksten. Maar dan dienen we eerst te aanvaarden en te geloven dat de Bijbel het Woord van God is.
Daarvan kunnen we lezen in o.a. Psalm 19:8 “De wet van de Here is feilloos en goed: zij verandert ons leven. De woorden van de Here zijn altijd betrouwbaar, zij geven wijsheid aan de onwetende”. Zie Het Boek Psalm 19.
In Psalm 93:5a staat: “Alles wat U zegt is waar. Wij kunnen U vertrouwen”. Ook overgenomen uit Het Boek.
God schakelt ook betrouwbare getuigen in, die naar Gods hart en geest zullen handelen. Zo heeft Hij ook mensen door Zijn heilige Geest geïnspireerd om de Bijbelboeken te schrijven.
In Psalm 111:7 staat dat al Zijn bevelen betrouwbaar zijn. In Jesaja 8:2 staat dat God betrouwbare getuigen neemt, de priester Uria en Zekarja.

10 Wens voor ons zelf
Mogen we zelf ook groeien in het Woord van God om meer en meer uit genade te begrijpen en als betrouwbare getuigen dan aan anderen Zijn Woord bekend maken.

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾