Menu Content/Inhalt
Home arrow Vragen arrow Geloven Christenen in het bestaan van de duivel?
Geloven Christenen in het bestaan van de duivel? PDF Afdrukken E-mail
Niet geloven in de duivel
Er zijn Christenen die absoluut niet geloven in de duivel. Daar geloofden ze vroeger in, zeggen ze, nu niet meer, dat is onzin. Zij weten wel beter!
Eigenlijk geloven ze dan ook niet in een aantal gedeelten van de Bijbel, die handelen over satan of duivel en Jezus’ handelen ten opzichte daarvan!

Wel geloven in de duivel
Er zijn Christenen, die juist tegenovergesteld reageren en de duivel overal de schuld van geven. Alles wat misgaat in hun leven m.b.t. hun baan of gezondheid, opvoeding van de kinderen enz. komt door de duivel. Eigenlijk nemen ze geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. beslissingen in hun leven. Ook dat is niet juist, want God heeft de mensen opdrachten en verantwoordelijkheden gegeven.

De juiste houding
De juiste houding die Christenen moeten aannemen t.o.v. de duivel kunnen we vinden in de Bijbel, het Woord van God.
Dat de duivel bestaat en Gods werk op aarde wil vernietigen kunnen we al lezen in het eerste bijbelboek: Genesis. Wanneer de mensen Adam en Eva in een volmaakte tuin wonen, de hof van Eden, ziet de duivel in de gedaante van een slang kans Eva, en daardoor ook Adam te verleiden.

Verantwoordelijkheid
God had een taak en verantwoordelijkheid aan de mens Adam gegeven om de hof van Eden te bewerken. Maar ook om niet van de boom “der kennis van goed en kwaad” te eten (Genesis 2:17). Een verantwoordelijkheid die ze konden dragen, want van alle andere bomen in de hof mochten ze wel eten. Maar de slang verleidde Eva. Ze ziet, neemt, eet en geeft ook Adam, die zich ook laat verleiden.
Ze eten beiden vruchten van de boom, die God hen verboden had en zondigden tegen Hem, doordat ze naar de slang (satan) luisterden, die de woorden van God verkeerd uitlegde en misbruikte.

De gedaante van de duivel
In 1 Petrus 5:8 staat dat “de duivel rond gaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden”. Als Christenen zijn we kwetsbaar voor satan. Zeker als we ons alleen voelen, zwak of hulpeloos zijn en afgesneden van andere gelovigen. Als we alleen op onze eigen moeilijkheden letten, zijn we bijzonder kwetsbaar voor de aanvallen van satan.
Een advies is: om juist in tijden van moeilijkheden steun bij andere christenen te zoeken.
Door de hele bijbel heen kunnen we geschiedenissen lezen die bovenstaand bevestigt. Steeds wijst de Bijbel ons naar God. Hem gehoorzamen.

In Johannes 8 spreekt Jezus tegen de Joden, die “zich kinderen van Abraham noemen en dat ook zijn”. Maar zich toch laten misleiden.
In :44 staat: “Wanneer hij (de duivel) de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”.
In dit bijbelgedeelte gaat het over het functioneren van de Joodse leiders. Deze laten zich leiden door satan. Waarschijnlijk zijn ze het zich zelf niet bewust, maar hun haat tegen de waarheid en hun leugens geven aan hoeveel macht satan over hen heeft.
Uiteindelijk zal de duivel/satan de gehele wereld willen verleiden (Openbaringen 12:9).
Satan is niet zo maar een symbool of en legende, hij bestaat echt. Oorspronkelijk was hij een van Gods engelen, maar door zijn hoogmoed werd hij corrupt. Satan is de vijand van God, die voortdurend probeert Gods werk te belemmeren. Toch …. is satan beperkt, dank zij de kracht van God kan satan alleen dat doen wat God hem toelaat te doen (Job 1:12).
De naam satan betekent “tegenstander” of   “aanklager” (Openbaring 12:10). Hij is actief op zoek naar mensen die hij kan verleiden (1 Petrus 5:8,9).
Hij zoekt het liefst gelovigen uit met een heel kwetsbaar geloofsleven, die geestelijk nog niet zo sterk staan. Toch laat God toe dat satan zijn werk op deze aarde doet (Job 1:12).

Houding van Christenen t.a.v. satan of duivel
Dus hoe hebben Christenen zich te beschermen tegen over satan? Satan negeren? Zijn bestaan ontkennen? Zich machteloos weten t.o.v. satan?
Nee, want Jezus heeft satan aan het kruis van Golgotha overwonnen. Hij, Jezus Christus, heeft alle macht in hemel en op aarde (Mattheus 28:18). En eens zal satan alle macht ontnomen worden (Openbaring 20:10).

Onze enige weg t.a.v. Christus
Dus de enige uitweg is dicht bij de Overwinnaar Jezus te blijven. Hoe? Door zo veel mogelijk te doen wat Hij in de Bijbel ons leert.
In Efeze 6 wordt melding gemaakt van je wapenrusting/harnas aandoen. De duivel geen enkele kans geven, door de geestelijke wapenrusting aan te doen.Waarom? Om stand te houden en opgewassen te zijn tegen de verleidingen van de duivel.
Om de aanvallen van satan te weerstaan, moeten we steunen op Gods kracht en elk onderdeel van Zijn wapenrusting ook gebruiken. Paulus geeft in de Efeze brief deze raad aan iedere gelovige. Niet eenvoudig toe te passen, maar wel van levensbelang.

In Jakobus 4:7 staat: “Onderwerpt u dus aan God en biedt weerstand tegen de duivel… en hij zal van u vlieden (=vluchten)”.
Onderwerpen aan God, steeds Zijn nabijheid zoeken door in de Bijbel te lezen en te bidden.
In onderstaande bijbelgedeelten kunnen we lezen dat God satan al verslagen heeft (Kolossenzen 2:13-15, Openbaringen 12:10-12).
Als Christus op aarde terugkeert, zal satan en alles waar hij voor staat (duivel, demon, boze geest) voor altijd verwijderd worden ( Openbaring 20:10-15).
Jezus heeft de overwinning behaald en daarvan al op aarde iets laten zien toen Hij tijdens Zijn leven op aarde (Handelingen 10:38) “weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem”.

Jezus ook aangevallen
Toch werd ook Jezus tijdens Zijn leven op aarde aangevallen/ verleid. Alleen Hij liet Zich niet verleiden! Zie Mattheus 4:1 t/m 17 Jezus doorzag de satan die Hem wilde verleiden en ook ons wil verleiden zelfs met woorden uit de Bijbel. Zulk een verleiding klinkt heel mooi, maar is o zo vals. Maar ook Jezus weersprak satan met aanhalingen uit de Schriften

Hoe belangrijk is het dan om, vanuit de Bijbel de juiste kennis te hebben of te vinden. Hoe belangrijk is het dan om vroegtijdig verleiding te herkennen, want soms gedraagt de boze zich als “een engel des lichts”. (2 Korinthe 11:14).
Dan is bijbelse kennis vereist om ogenblikkelijk de verleiding te herkennen. Vanuit die christelijke levenshouding ook andere mensen, die o.a. door verleiding in nood zijn, hierin helpen.
“Zo gaf Jezus aan Zijn discipelen macht en gezag over de boze geesten (Lukas 9:1) en om ziekten te genezen”. “Ze werden uitgezonden om het Koninkrijk van God te verkondigen en genezingen te doen” (Mattheus 28:18, 19).
Zo is satan nog steeds op aarde actief en probeert hij ons te onderwerpen aan zijn kwade bedoelingen. Met de heilige Geest in ons leven kunnen we stand houden tegen satan en zal deze van ons wegvluchten (Jakobus 4:7).

Met God overwinnaar zijn
We hoeven dus geen weerloos slachtoffer van de duivel te zijn, maar mogen, na eerst zelf de boze met Gods hulp overwonnen te hebben, voor anderen tot een zegen te zijn.
Wel geloven dat de duivel bestaat, maar ook geloven dat Jezus de boze al verslagen heeft en dat alleen bij Hem bescherming is.

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾