Menu Content/Inhalt
Home arrow Vragen arrow Geloven Christenen in de laatste dag en in Jezus' wederkomst?
Geloven Christenen in de laatste dag en in Jezus' wederkomst? PDF Afdrukken E-mail

Om daar een antwoord op te geven dienen we eerst zo goed mogelijk te begrijpen wat hier onder verstaan wordt vanuit bijbels inzicht.
In de Bijbel staan veel bijbelgedeelten die gaan over de Laatste Dag zowel als de Wederkomst van de Here Jezus.

Wat betekent de Wederkomst?
De Wederkomst houdt in dat Jezus Christus terugkomt uit de hemel om, die in Hem geloven of die voor ze stierven in Hem geloofden, op te nemen in Zijn heerlijkheid. De periode die daaraan vooraf gaat wordt de Laatste Dag genoemd. Of dat exact 24 uur zou zijn staat niet in de Bijbel vermeld.

Wanneer vindt die plaats?
Er zijn door de loop der eeuwen mensen geweest die menen precies te weten wanneer Hij terugkomt. Toch zegt de Here Jezus dat van die tijd en die ure alleen de Vader weet (Mattheus 24:36). Niemand weet dit ook de engelen niet. Het zal onverwachts zijn (1 Thessalonicenzen 5:3), als een dief in de nacht (1Thessalonicenzen 5:2 en 2 Petrus 3:10).
Een dief laat ook niet weten wanner hij bij je komt inbreken. Wel is bekend dat er dan, als Hij terugkomt, veel zonde op aarde zal zijn.(Mattheus 24:39).
Vergeleken wordt die tijd wel met de geschiedenissen van Noach en Lot, toen ook grote zonden bedreven werden en God ingreep. Oordeel van zondvloed en verwoesting van Sodom en Gomorra. Het is goed dat de mensen niet weten wanneer Hij terugkomt. We dienen altijd bereid te zijn er klaar voor staan om Hem te ontmoeten.

Welke tekenen zijn er die Zijn komst aangeven?
Zijn er tekenen om Zijn komst te zien komen? Ja, daar wordt zowel over geschreven in Mattheus 24, Markus 13 en in Lukas 21.
Tekenen van geweld zoals oorlogen (Mattheus 24:6), hongersnoden, zee- en aardbevingen.En dit zijn nog maar tekenen van het begin van de eindtijd.
Dan zullen er tekenen zijn van persoonlijk leed. Gelovigen zullen gehaat, gefolterd en gedood worden. Dit betreft gelovigen over de hele aarde.
In die tijd zullen ook velen God verlaten. Hem de rug toekeren. En dat zal weer haat en vervolging aanwakkeren. En toch  … zal over de hele wereld het goede nieuws gebracht worden, n.l.dat dat Jezus Christus aan het kruis voor onze zonden betaald heeft, zodat we vrij tot God mogen gaan.
Ook tijdens deze vervolging zullen naam christenen God verlaten. Ware gelovigen zullen het dus niet gemakkelijk krijgen op aarde. Maar weet, dat God volhardend geloof in Hem beloont.
En Christenen hebben de opdracht Hem bekend te maken over de hele aarde (Mattheus 28:18,19).

Bereid zijn.
De terugkeer van Christus na die eindtijd met de Laatste Dag zal snel en plotseling gebeuren.
Het is denkbaar dat er dan geen tijd meer zal zijn om na te denken over het geloof. De keuze die we nu maken, zal bepalend zijn waar wij de eeuwigheid doorbrengen.

Zekerheid over de Laatste Dagen en Zijn Wederkomst
In het Oude Testament werd er al over geprofeteerd, dat is voorzegd.

 

Laatste Dagen           Verwijzing Oude Testament  Verwijzing in Nieuwe Testament
 Markus 13:1-23 Daniel 9:26,27   Johannes 15:21 
 Mattheus 24:1-28 Daniel 11:31  Openbaring 11:2
 Lukas 21:5-24   Joël 2:2  1 Timoteus 4:1,2

Tweede komst Oude Testament  Nieuwe Testament
 Markus 13:24-27  Jesaja 13:6-10 Opebaring 6:12
 Lukas 21:25-28  Ezechiel 32:7 Markus 14:62
 Mattheus 24:29-31 Daniel 7:13,14  1 Thessalonicenzen 4:16

                                    
De wederkomst van de Here Jezus Christus en de Laatste Dagen zijn ook in andere schriftgedeelten van de Bijbel voorzegd.

Conclusie
Concluderend kunnen we zeggen dat christenen geloven in de Laatste Dag en in Jezus’ Wederkomst. Dat de schepping een begin, een doel en een eindbestemming heeft. De geschiedenis is lineair en geen rondwentelend rad, wat wel beweerd wordt.
God is de Schepper en Hij is ook degene die zal oordelen op de Laatste Dag.

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾