Menu Content/Inhalt
Home arrow Artikelen arrow De zegen van God voor Ismael
De zegen van God voor Ismael PDF Afdrukken E-mail

Soms wordt wel beweerd dat de zegen van God vanuit Abraham niet naar Izaäk, Sara’s zoon, maar alleen naar Ismaël, Hagar’s zoon, is gegaan. En dat alleen Ismaël’s nageslacht door God is gezegend.

De bijbelse geschiedenis (zie Genesis 15:4) vermeldt dat Abram een een eigen (lijflijke) zoon zal krijgen. God belooft Abram een erfgenaam, waaruit een volk zal ontstaan (Genesis 15:5) zo talrijk als er sterren aan de hemel staan, dus ontelbaar (Genesis 22:17b).

In Genesis 15:18 belooft God aan Abram d.m.v. een verbond om Abram het land tussen de rivieren de Nijl en de Eufraat te geven aan zijn nageslacht.

Maar Abram en Saraï werden ouder. Saraï kwam op een leeftijd dat, menselijker wijs gesproken, ze geen kinderen meer kon krijgen. Dus Saraï meende, na 10 jaar wachten op de invulling van Gods belofte, daaraan tegemoet te moeten komen door Abram te zeggen met Hagar, haar slavin, gemeenschap te hebben om bij haar een kind te verwekken (Genesis 16:3).

Wij zouden, als christenen in onze tijd, hier vreemd tegen aankijken, maar dit was een gebruik bij die volkeren in die tijd. Als een eigen vrouw geen kinderen kon krijgen, zij dan haar dienares ter beschikking stelde om aan haar man nageslacht voor haar te baren. Wat de wereld nu kent als een draagmoeder.

Vanaf het moment dat Hagar weet, dat ze in verwachting is, veracht zij haar meesteres Saraï (Genesis 16:4). Dan wordt Ismaël geboren Genesis (16:15). Abram was toen 86 jaar.

In Genesis 16:12 staat vermeld over Ismaël en zijn relatie tot zijn broeders.“Uw zoon zal een wildebras worden, een vrijbuiter! Hij zal zich veel vijanden maken en zijn hele familie trotseren”.

Als Abram 99 jaar oud is (Genesis 17:1) krijgt hij opnieuw een belofte van God een zoon te krijgen en uit die zoon zal een menigte volken ontstaan (Genesis 17:5). Ook verandert God dan zijn naam van Abram in Abraham, dat 'menigte van volken'betekent. En Saraï moet Abraham van God Sara noemen, 'uit haar zullen vele volken voortkomen'.

In Genesis 17:19a zegt God duidelijk tegen Abraham dat zijn eigen vrouw Sara hem een eigen zoon zal schenken en hij zal Izaäk genoemd worden. Duidelijker kan het niet wat God werkelijk bedoeld heeft.

En dan wordt aan Abraham, inmiddels 100 jaar, en een 90 jarige Sara een eigen kind geboren, Izaäk (Genesis 21:5).

En God voorspelde dat Hij ook met dat kind een verbond zal sluiten tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht (Genesis 17:19b). Maar naast de verbondssluiting van God met Izaäk zegent God ook Ismaël. God zal ook hem (Ismaël) zegenen en vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken. Hij zal 12 vorsten verwekken en God zal hem tot een groot volk stellen (Genesis 19:20).

Dus ook Ismaël, de zoon van Abram en Hagar, de Egyptische, wordt door God gezegend! Ook in de Koran wordt Ismaël in een aantal gedeelten vermeld. (Soera 2:125, 127, 133, 136 140, 3:84, 14:39) als de zoon van Abraham.

Maar in de Bijbel staat dat God met Izaäk een verbond sluit tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht (Genesis 17:19).

En ook Ismaël werd door Abraham, met alle slaven die Abram gekocht had, besneden na de geboorte van Izaäk. Dertien jaar lang dacht Abraham dat met Ismaël Gods belofte vervuld was totdat Izaäk geboren werd. Pas toen werd Abraham duidelijk dat God met de voorspelling van “nageslacht” alleen dat geslacht uit Izaäk zou zijn, wat Hij bedoeld had. Maar toch besneed Abraham ook Ismaël. Ismaël is uiteindelijk lichamelijk net zo’n zoon voor Abraham als Izaäk. Alleen geestelijk geldt dit niet voor God!

Wat is nu het geestelijk verschil tussen de zegen van God aan Izaäk en Zijn zegen aan Ismaël gegeven? Dat uit Abraham, Izaäk en Jakob en verdere geslachten, alleen langs die lijn, uiteindelijk de Here Jezus Christus geboren zal worden.

In Mattheus 1 staat duidelijk de geslachtslijn van de Here Jezus vermeld, uitgaande van Abraham, Izaäk, Jakob, Juda enz. In deze lijn wordt de naam van Ismaël niet genoemd. Dit is een belangrijk punt.

En in de geboorte en sterven van de Here Jezus Christus ligt het grote verschil van de zegen, dat uit deze lijn van de geslachten uit Izaäk het heil, de verlossing door de Here Jezus Christus gekomen is naar de mensen die in Hem geloven. De Verlosser, die al voorzegd is in Genesis 3:15 door God aan Eva. Hij (Jezus Christus) zal eens geboren worden, Degene die de satan de kop zal vermorzelen.

En dat een ieder, die in Hem gelooft (Johannes 3:16) n.l. in de overwinning van de Here Jezus op de satan aan het kruis, niet verloren zal gaan maar dat hij of zij eeuwig bij Hem zal zijn.

In het Nieuwe Testament wordt duidelijk gemaakt, dat Jezus Christus uiteindelijk voor alle mensen uit alle verschillende geslachten gekomen is tot Verlosser. Zo brengt Jezus Christus de volkeren die in Hem geloven weer bijeen. Een brugfunctie tussen alle geslachten, die in Hem geloven, ook van Izaäk en Ismaël. Voor alle mensen uit allerlei verschillende volkeren, ongeacht huidskleur, taal, ontwikkeling, wat ook. Alleen het geloof in Hem Jezus, Isa, is bepalend of we ons nu Zijn kinderen mogen noemen en het ook zijn. En eens in Zijn heerlijkheid mogen zijn.

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾