Menu Content/Inhalt
Home arrow Vragen arrow Geloven Christenen in drie Goden?
Geloven Christenen in drie Goden? PDF Afdrukken E-mail

Christenen geloven in één God. Zoals ook in Zijn Woord staat: “Luister, Israël de Heer, onze God, is de enige”. In Het Boek, Praktische levenslessen staat als toelichting: “Het geloof in één God (monotheïsme) was kenmerkend voor de Hebreeuwse godsdienst. De meeste oude godsdiensten geloofden in meerdere goden”.

Vervolgens wordt er in de volgende teksten opgeroepen om: “God lief te hebben met geheel je hart, je ziel en je verstand en met al je kracht”.
Met deze woorden van de Bijbel belijden Christenen ook dat God zich geopenbaard heeft als Vader, Zoon en Geest (Matteüs 28:19).
Wanneer iemand sterft of ons verlaat, zijn de laatste woorden vaak erg belangrijk. Jezus verliet Zijn discipelen na deze laatste instructies. Zij stonden onder zijn gezag, zij moesten meer discipelen maken, hen dopen, en hen leren te gehoorzamen. En God zou voor altijd bij hen zijn “tot aan de voleinding der wereld”. Dus tot het einde van het bestaan van de wereld.
In dit schriftgedeelte (Matteüs 28:19) wordt iets te kennen gegeven van de rijkdom die er in God is en hoe Hij voor de mensen wil zijn. Als een Vader die zorgt voor Zijn kinderen, als de Zoon, Jezus Christus, in wie Hij tot de mensen gekomen is en als de Geest, die onder ons woont en in ons werkt.

Dit mysterie kan niet op simpele wijze worden verklaard. Wie zou God kunnen begrijpen als het al onmogelijk is om de groeikracht van een bloemenzaadje of een menselijk embryo te verklaren.
Vaak zijn er vergelijkingen gemaakt bij het spreken over God. Bijvoorbeeld: Gods Woord en Zijn Geest zijn onafscheidelijk één met God, zo goed als de zon met haar stralen en warmte één zon zijn en geen drie zonnen. Of iemand kan zoon en vader en echtgenoot zijn terwijl het toch om één en dezelfde man gaat. Ook al gebruikt men wel eens de term drie-eenheid, het blijft gaan om het geloof in één God en geen drie goden.

Jezus heeft zelf gezegd: “De Vader en Ik zijn één “ (Johannes 10:1). Dit schriftgedeelte is één van de duidelijkste uitspraken over Jezus’Godheid.  Jezus en de Vader zijn één. Ze zijn niet dezelfde persoon, maar ze zijn wel één in wezen en karakter.
Dus Jezus is niet alleen een goede leraar, Hij is ook God. Zijn uitspraak God te zijn, is niet mis te verstaan. De geestelijke Joodse leiders wilden Hem daarvoor doden, omdat hun wetten zeiden dat ieder die beweerde God te zijn, moest sterven. Niets kon deze Joodse leiders ervan overtuigen dat Jezus’uitspraak de waarheid was.

In Johannes 14:9 staat: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Jezus is het zichtbare, tastbare beeld van de onzichtbare God. Hij is de volkomen openbaring wie God is. De Here Jezus legde dit in het schriftgedeelte van Johannes 14 aan Filippus uit. “Gelooft Mij, dat  Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is; of anders gelooft om de werken zelf”.   
Het zoeken naar God, wie Hij echt, werkelijk is (onzichtbaar, de eerstgeborene der schepping), eindigt in Christus (Kolossensen 1:15). Ook in Hebreeën 1:1 tot 4 wordt dit opnieuw tot uitdrukking gebracht, hoewel dit laatst vermelde bijbelgedeelte niet eenvoudig te begrijpen is. Bidt God of Hij het u wilt laten zien, doen begrijpen. Zo moeilijk is het de Vader, de Zoon en de Geest te begrijpen.

Maar gelukkig kunnen we uit nog veel meer bijbelgedeelten leren, dat God de Vader, de Zoon Jezus Christus en de heilige Geest één zijn. Zie bijvoorbeeld Lukas 10:16: “Wie Mij verwerpt, verwerpt Hem die Mij gezonden heeft”. Dus wie de Here Jezus, de Zoon, verwerpt, verwerpt ook God, die Hem gezonden heeft.
Een andere kenmerkende tekst is: ”Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).
Door de zondeschuld op Zich te nemen, Zijn lijden en sterven aan het kruis en Zijn opstanding uit het graf heeft de Here Jezus ons verzoend met God. Hij is het enige en volkomen offerlam voor onze zonden.

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾