Menu Content/Inhalt
Home arrow Artikelen arrow Relatie tussen Christelijke en Joodse feestdagen
Relatie tussen Christelijke en Joodse feestdagen PDF Afdrukken E-mail

In het leven en de cultuur van Israël vervulden feesten een hele grote rol. De Israëlische feesten waren heel anders dan de feesten uit de omringende landen. Omdat het door God ingestelde feesten waren, zonder verdorven onzedelijke gewoonten; het waren heilige feesten. Eigenlijk waren deze feestdagen (in totaal 19) gereserveerd om als volk bij elkaar te zijn in dankbare herinnering voor alles wat God in vroegere tijden en daarna had gedaan.

Als we weten dat het Christelijk geloof is voortgekomen uit het Joodse geloof (zie Romeinen 11:11,17-22) dan is het verband en de oorsprong van de Christelijke feestdagen vanuit het Joodse geloof beter te begrijpen.

 

Zo hebben de Joodse feesten dus een diepe oorsprong vanuit historische gebeurtenissen. Het is begrijpelijk dat veel Christelijke feesten dezelfde strekking hebben als de Joodse, maar ze hebben vaak wel een nieuwe betekenis gekregen. In ieder die zich hierin verdiept zal Gods trouw tot in de kleinste details gaan zien!

 1. Pascha of Paasfeest (Leviticus 23:4 en 5)
In het Oude Testament betekent het woord Pascha “voorbij gaan” (Leviticus 23:5). God liet de Engel van het Verderf aan de huizen van de Israëlieten voorbijgaan, wanneer de Israëlieten het bloed van het paaslam aan hun deurposten hadden aangebracht. Hun eerstgeboren zonen werden niet gedood, terwijl bij de Egyptenaren in elk huis de eerstgeboren zoon stierf, ook bij de Farao.
Bij dit herdenkingsfeest, wat de Joden jaarlijks op één dag vierden, gedachten ze dus dat hun eerstgeboren zonen werden gespaard en ze één dag daarna destijds waren bevrijd uit de slavernij van de Egyptenaren. Ze mochten nooit meer vergeten welke wonderen God had gedaan toen Hij hen bevrijdde en hen naar het Beloofde land Kanaän leidde.

In het Nieuwe Testament, kunnen we lezen dat in het jaar 33 na Christus, nog ditzelfde Pascha, het feest van de bevrijding, gevierd werd. Maar nu kreeg het een andere betekenis van bevrijding, het Paasfeest. De Here Jezus was namelijk naar de wereld gekomen om mensen te redden van hun zonden, door te sterven aan het kruis. Een ieder die in Hem gelooft, zal eeuwig bij God in de hemel zijn. Het Paasfeest herinnert ons het feit dat God ons bevrijd heeft van de slavernij. Dit feest wordt gevierd tussen half maart en half april.

2 Feest van de ongezuurde broden (Leviticus 23:6-8)
Op dit feest herdenken de Israëlieten de uittocht uit Egypte op de eerste dag na het Pascha. Ze moesten broden bakken zonder zuurdeeg. Dit brood kon niet rijzen en was heel snel gebakken. Men at ongezuurde broden met bittere kruiden als een teken van de haast waarmee uit Egypte vertrokken moest worden. Want na het Pascha moesten ze eigenlijk op elk moment klaar staan om te vertrekken. Het feest van de ongezuurde broden werd gedurende 7 dagen gevierd en herinnerde de mensen eraan dat ze het oude leven achter zich lieten (slavenwerk) en een nieuw leven tegemoet gingen.
Na de instelling van dit feest (Leviticus 23:6) aten ze zeven dagen lang ongezuurd brood (Exodus 12:14, 15). Dit ongezuurde brood was niet gebruikelijk in die tijd en in de omringende landen en liet de unieke positie van het volk van God zien.

3 Oogstfeest (Leviticus 23:9-14)
Op dit feest werd het eerste deel van de binnengehaalde gersteoogst aan God geofferd. Zij mochten pas zelf ervan eten, nadat dit offer gebracht was. Zij moesten het eerste, het beste, afzonderen voor God.
Dit feest leert ons dat God het beste van ons vraagt, en niet het laatste, datgene wat overblijft. Of het nu om onze tijd gaat, of om ons geld of middelen, God vraagt van ons het eerste, het beste. We kunnen zo God eren met onze tijd, met onze inzet, of met ons geld.

4 Wekenfeest / Pinksteren (Leviticus 23:15-22 )
 In het Oude Testament geeft God opdracht om het Wekenfeest te vieren. Dan werd het einde van de gersteoogst en het begin van de tarweoogst gevierd. Het wekenfeest is dus ook een oogstfeest. Het was een dankfeest en men gaf dank aan God voor de overvloedige oogst.

Vanuit het Nieuwe Testament kennen we het Pinksterfeest. Op dit feest werd, in 33 na Christus, precies 50 dagen (pentekosté betekent 50ste) na het Pascha de Heilige Geest uitgestort. En tijdens de uitstorting van de Heilige Geest en de toespraak van Petrus (Handelingen 2:1-41), kwamen 3000 mensen tot geloof in Jezus Christus. Het was een geweldige oogst voor God. De Bijbel zegt dat deze mensen uit veel verschillende landen naar Jeruzalem gekomen waren om het Wekenfeest te vieren. En deze mensen gaan weer terug naar hun eigen land. Ongetwijfeld zullen ze daar verteld hebben over wat ze allemaal meegemaakt hebben in Jeruzalem!

5 Feest van de Bazuinen (Leviticus 23:23-25)
Dit feest duurde 1 dag ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Het drukte blijdschap en dank uit naar God. Op die dag had men een rustdag,  en er was een samenkomst. De dag begon met het geluid van bazuinen. De bazuinen werden ook gebruikt bij het begin van de nieuwe maand of in tijden van oorlog en gevaar, bij godsdienstige samenkomsten en bij het begin van feestdagen.

6 Grote Verzoendag (Leviticus 23:26-32)
Op deze dag, 9 dagen na het Feest van de Bazuinen, werd in een samenkomst berouw over de zonden naar God uitgesproken. Zij brachten dan brandoffers om zo vergeving te krijgen voor het volk en het land. Van belang was de herstelde relatie hierdoor met God.

7 Loofhuttenfeest (Leviticus 23:33-43)
Het was een dankfeest van 7 dagen met veel dankoffers aan God voor de laatst binnengebrachte oogst. Ook bouwde men van palmbladeren en wilgentakken zogenaamde loofhutten. Gedurende een week verbleven zij als gezin in deze zelfgemaakte hutten.
Na de bevrijding uit Egypte hadden de Israelieten een reis van 40 jaar gemaakt door de woestijn. Deze periode hadden ze gewoond in hutten en dit feest herinnerde hen aan de jaren dat zij in hutten onderweg waren naar het nieuwe land.
Het was een bijzonder feest waar de hele familie bij betrokken was (Exodus 23:16 en Deuteronomium 16:13). Dit feest wordt gevierd tussen half september en half oktober.

8 Sabbat (Leviticus 23:1 en 2, Exodus 20:11)
Dit werd gevierd  aan het eind van elke week, onze zaterdag. God herinnert Zijn volk eraan dat Hij na al Zijn scheppingswerk op de 7e dag uitrustte (Exodus 20:11). De Israëlieten mogen op deze dag geen werk verzetten. Het instellen van deze rustdag, de sabbat, vinden we ook in de Tien Geboden, die God als leefregels gaf (zie Exodus 20:8-12).
De Farizeeën stelden steeds meer regels voor deze dag op, het werd een wettisch gebeuren en als Israëlieten er tegen zondigden konden ze gedood worden. De Here Jezus trad streng op tegen deze wettisch ingestelde Farizeeën. Hij verdiepte het Sabbatgebod en verweet de Schriftgeleerden en Farizeeën dat ze door hun regels en inzettingen de sabbat tot een last maakten, in plaats van tot een rustdag.
In het begin hielden de Christenen in Jezus’ tijd op aarde de Joodse sabbat, (Lukas 23:56) maar al gauw begonnen ze samen te komen op de eerste dag van de week, de zondag. Dit omdat Jezus was opgestaan op de eerste dag van de week (Matteüs 28:1 en Handelingen 20:7). Zo beginnen we de nieuwe week met God.

Conclusie
In deze Israëlische feesten komen de dankbaarheid aan God en de afhankelijkheid van God tot uitdrukking. Jaarlijks werden deze feesten gevierd als een hernieuwde toewijding aan God.
Zo zijn dus ook de Christelijke feestdagen voor een groot gedeelte te herkennen in de leefomstandigheden van het Israëlische volk.

Ook wij zijn onderweg en, al realiseren we het ons niet altijd, gaat onze weg door de “woestijn” van het leven. Als wij niet leren afhankelijk te zijn van God, zal van alles ons ontbreken. Hij leert ons dat alleen Zijn genade ons leven kan vervullen. Hij blijft bij ons in moeilijke omstandigheden.
 
We kunnen uit bovenstaande leren dat God het belangrijk vindt dat Zijn volk destijds feesten vierde, soms zelfs acht dagen lang. Dat mensen vreugde mogen hebben met elkaar.
Het is dan ook goed, dat wij onze feestdagen vieren als een vernieuwde relatie en versterking van ons geloofsleven en dankbaarheid naar God toe.

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾