Menu Content/Inhalt
Home arrow Artikelen arrow De bekering van Paulus
De bekering van Paulus PDF Afdrukken E-mail
Paulus heette eerst Saulus en leefde in de eerste eeuw na de geboorte van Jezus Christus. Voor het eerst wordt over hem geschreven in de Bijbel bij de steniging van Stefanus, één van de eerste evangelisten, die getuigde van Jezus Christus en voor zijn geloof gedood werd. Saulus paste op de mantels van degenen die Stefanus stenigden en hij was het helemaal eens met het vonnis over Stefanus (Handelingen 7:58).
Hij was opgeleid door een groot geleerde uit die tijd, Gemaliël en was zelf ook een geleerde op het gebied van de joodse wet en godsdienst. Saulus wilde God dienen en meende in de Christenen de tegenstanders van God te herkennen. Daarom deed hij zijn uiterste best de volgelingen van die Jezus uit te roeien (Handelingen 8:3). Hij drong de huizen binnen van de Christenen in Jeruzalem en sleurde mannen en vrouwen naar buiten en zette hen in de gevangenis.

Hoewel Saulus steeds meer de Christenen vervolgde, blijven de Christenen toch het evangelie van Jezus Christus bekend maken. Door Christenen te vervolgen bracht hij hen juist in beweging; zij vluchtten naar andere plaatsen om daar weer over hun geloof te getuigen. Zo werkte hij eigenlijk mee om het Christelijk geloof te verspreiden.
Zijn doen en laten schudde de toenmalige kerk wakker. Ze hadden namelijk bij de Hemelvaart van Jezus de opdracht gekregen het evangelie aan alle volken bekend te maken (Mattheüs 28:19).
Saulus vervolgde de Christenen eerst in Jeruzalem, later ook in Damascus. Hij deed dat heel officieel. Hij vroeg aanbevelingsbrieven voor de synagogen in Damascus, een stad waar veel Christenen woonden. Hij wilde daar mannen en vrouwen opsporen die in Jezus geloofden, hen in de boeien slaan en naar Jeruzalem brengen om hen daar veroordeeld te krijgen.

Dan vindt op de weg naar Damascus een bijzondere ontmoeting plaats tussen Saulus en Jezus Christus. Plotseling komt er een lichtflits uit de hemel die Saulus verblindt. Het was een diepe ingreep in zijn functioneren, hij werd door dit alles een hulpeloze man! Ook hoort hij een stem die zegt: “Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?”.
Saulus weet eerst niet wie tot hem spreekt en beseft later pas dat het Jezus was, die hij vervolgd. Saulus die zo aan anderen, zoals de knechten van de tempel, opdracht gaf wat ze moesten doen, wordt nu gezegd wat hij doen moet. Hij is blind en moet door anderen de stad in geleid worden naar het huis waar hij een paar dagen kon blijven. Hij, die anderen gevangen nam, wordt nu zelf “gevangen genomen”!

De Bijbel vertelt vervolgens het verhaal van Ananias, ook een volgeling van Jezus. Hij moet van God op bezoek gaan bij Saulus. Ananias gehoorzaamt en gaat naar Saulus, waar hij met hem bidt onder handoplegging. Saulus krijgt te horen dat de Here Jezus hem gestuurd heeft, dat hij weer zal kunnen zien en vol zal worden van de Heilige Geest (Mattheüs 9:10-18). Daarna laat Saulus zich dopen. Dat is best een moeilijke opdracht geweest voor Ananias, want hij wist dat Saulus naar Damascus was gekomen om Christenen te vervolgen. Opmerkelijk dat Saulus in zo korte tijd zo totaal veranderde. Maar hij zal duidelijk de ingreep van de Here Jezus in zijn leven herkend hebben. Vanaf dat moment heet Saulus dan ook Paulus.

Ook had Paulus veel kennis van de geschriften uit het Oude Testament. Hij was een Farizeeër, een soort geleerde in de Joodse geschriften en de wet.  Hij heeft ongeveer 3 jaar in Arabië gewoond (Galaten 1:16-18) voordat hij met zijn reizen begon. Waarschijnlijk was het een tijd van nadenken en gebed om beter het Christelijk geloof te begrijpen. Ook heeft hij ongetwijfeld nagedacht over lessen en uitspraken van Jezus Christus, en die vergeleken met de geschiedenissen van het Oude Testament. Paulus heeft een groot stempel gedrukt op het Christelijk geloof. De genade en liefde van God verandert hem van een vervolger in een verkondiger.

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾