Menu Content/Inhalt
Home arrow Artikelen arrow Wat is de kern van het Christelijk geloof?
Wat is de kern van het Christelijk geloof? PDF Afdrukken E-mail
Toen de Here Jezus Christus bij Damascus een ontmoeting had met Paulus, liet Hij Paulus zien dat hij verkeerd bezig was. In plaats van God te dienen, wat hij als Farizeeër graag wilde, vervolgde hij de mensen die God wilden dienen. Paulus vervolgde ze niet alleen in Jeruzalem, maar hij was zelfs op weg naar Damascus om daar Christenen gevangen te nemen en naar Jeruzalem te brengen om ze te laten veroordelen.
Door deze ontmoeting met Jezus Christus ging Paulus zelf ook inzien dat hij verkeerd bezig was. Dit heeft uiteindelijk zijn leven totaal veranderd. Paulus, de man die zo veel wist van religie, ging nu pas begrijpen dat hij Gods volk aan het vervolgen was. Maar ook ging Paulus begrijpen waarom de Here Jezus aan het kruis moest sterven. Dat het offeren van dieren niet meer nodig was, omdat Jezus Christus de totale invulling van de wet was. Jezus was het volmaakte Offer Lam van God. Na Zijn sterven hoefden er geen dieren meer geofferd te worden. Gods verlangen is, dat mensen uit dankbaarheid en liefde zich houden aan Gods leefregels. Niet dat we als mensen uit onszelf aan die leefregels kunnen voldoen. Maar God wil ons helpen in gehoorzaamheid aan Hem te leven. God wil dat onze hartsgesteldheid op Hem gericht is. Dat we proberen te begrijpen wat Zijn plan met een ieder van ons is, en daar invulling aan geven. 

Na zijn ervaring bij Damascus, wilde Paulus de blijde boodschap, die hij van God had ontvangen, ook doorgeven aan andere mensen. Wat was nu precies die blijde boodschap?
Dat een mens Christen wordt, niet door het houden van allerlei wetten en geboden, maar door een cadeau van God. Het is een gave van God. Een zaak van het hart dus en niet afhankelijk van strenge regels en wetten. God wil ons Zijn Heilige Geest geven! Hij wil in ons leven komen en ons leiden. Dit zijn dus geen verdiensten, maar een cadeau, een gift.

Geen enkele religie, kerkelijke leer, ook niet de Joodse wetten, kunnen mensen vrij maken van de zonde schuld. Eigenlijk wel vreemd, want God Zelf heeft de Tien Geboden gegeven als de Wet aan Mozes, evenals offer wetten, reiniging wetten, voedsel voorschriften. God heeft door de profeten de mensen in die tijd geïnformeerd. Laten weten dat er eens een Offerlam (Jezus) zou komen, die de mensen zou bevrijden van de zonde en de schuld. 

Paulus predikte deze blijde boodschap in het gehele Romeinse rijk. Landen die wij nu kennen als Israël, Syrie, Libanon, Turkije, Griekenland en Italie. Sommige christenen vielen terug in hun ‘oude gewoonten’. Zij vonden dat ze Gods genade moesten verdienen door zich opnieuw aan wetten te houden of door besnijdenis. Dan pas zouden ze een goede christen zijn. Opnieuw en opnieuw moesten mensen leren dat ze niets konden doen om Gods genade te verdienen.
Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. Hoeveel mensen denken tegenwoordig net zo? Dat ze trouw moeten zijn aan het geloof van hun ouders, of hun best moeten doen om God te behagen in de hoop op eeuwig leven?

Maar geen enkel bovenstaand feit kan bevrijding van de zondeschuld en een leven bij God geven. Alleen Jezus Christus. Daarom is het van het uiterste belang Hem te leren kennen en Hij wil Zich laten vinden in de Bijbel. In het boek Johannes staat in hoofdstuk 14:6 ”Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. 

Als u over uw eeuwige bestemming twijfelt, vraag God dan in gebed of Hij u dat Zelf wil laten zien. En bij twijfel, vraag opnieuw aan God of Hij u de waarheid wil laten zien.
Weet, dat God verlangt naar een persoonlijke relatie met u. Een relatie, niet gebaseerd op voorschriften, wetten, regels en angst voor falen.
Hij verlangt naar een relatie met u, gebaseerd op Zijn vergevende Liefde. Zo een grote liefde, dat wij een leven lang nodig hebben om die te leren begrijpen. 

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾