Menu Content/Inhalt
Home arrow Artikelen arrow Jezus is uniek
Jezus is uniek PDF Afdrukken E-mail

Wie was Isa nu eigenlijk? Was hij een profeet, of was Hij meer dan een profeet? Wat is uw mening? Wat zegt de Incil en de Koran over Hem?
Isa zelf stelde deze vraag eens aan zijn discipelen. Isa zei tot hen: 'Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Petrus antwoordde en zeide: de Mesih van Allah' (Evangelie Lukas 9:20-21)

Petrus, een leerling van Isa, geeft een heel goed antwoord: 'U bent de Mesih (Messias)'! Tot op heden vragen mensen zich nog steeds af wie Hij is. Laten we er eens naar kijken wat de boeken hierover zeggen en we zullen tot de ontdekking komen dat Isa werkelijk uniek is.

Zijn maagdelijke geboorte
De geboorte van Isa was niet te vergelijken met die van andere mensen. Ook niet met de geboorte van de andere profeten. Een engel van God kwam een jonge maagd vertellen dat zij een zoon zou krijgen. Haar naam was Maria. Het kind moest de naam Isa krijgen. In de originele taal betekent dit 'Redder'. Isa had dus geen aardse vader, maar wel een moeder. God zelf heeft, door Zijn woord en kracht, Maria zwanger laten worden. Dit was dus een groot wonder!
(Koran Al-i Imran 3: 42-48 en Meryem 19:16-27 ve Evangelie Lukas 1:26-38 ve Matteüs 1:18-25)
Adam, de eerste mens, is wel door het woord van God geschapen, maar had uiteraard geen moeder. De geboorte van Isa was een unieke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis.

Zijn Wonderen.
Isa deed tijdens zijn leven vele wonderen. Hij genas zieken en liet doden opstaan uit de dood. Hij wist zelfs wat de mensen dachten!
Hij veranderde water in wijn en liep over het water. Ook dreef Hij boze geesten uit bij mensen die bezeten waren. Het evangelie noemt dit tekenen en wonderen. De Koran gebruikt het woord bewijstekenen. Dat laatste woord is eigenlijk heel mooi. Isa verrichtte niet zomaar tekenen en wonderen. Ze waren eigenlijk een bewijs, een teken van de boodschap die Isa bracht. De wonderen verwezen naar iets dat veel belangrijker was.
(Koran Bakara 2:253 ve Al-i Imran 3: 49 en Maide 5:110)
Het evangelie van Lukas 5: 24 Isa zegt: 'Maar opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven' zeide Hij tot de verlamde: 'Tot u zeg ik, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis'. Isa wilde ons door deze wonderen wijzen op Wie Hij werkelijk was. De genezing van deze man was een bewijs dat Isa ook de macht had om zijn zonden te vergeven. (Evangelie Lukas 5:18-25 Johannes 20:30-31)

Zijn heiligheid
In het evangelie is duidelijk te lezen dat Isa zonder zonde was. Niemand kon schuld in Hem vinden. Ook wordt er vaak op gewezen dat Hij vol was van de Heilige Geest. Ook de Koran verwijst dikwijls naar de Geest van Heiligheid. Isa was vol van de Heilige Geest en zonder zonden.
(Koran Bakara 2:87, 253 en Maide 5:110 en Meryem 19:19 Evangelie Marcus 14:55-57, Lukas 4:1)
Vanaf de eerste mens Adam, tot op de dag van vandaag, kan niemand beweren zonder zonden, zonder fouten te zijn. Het evangelie zegt dat alle mensen gezondigd hebben en daarom afgescheiden zijn van Gods heerlijkheid (Romeinen 3:9-23). Alleen de mens Isa leefde zonder zonde. Wat moet het bijzonder zijn om iemand te ontmoeten die echt heilig is. Wat is het bijzonder om zo een voorbeeld te hebben!

Zijn opstanding uit de dood
 Veel mensen beweren dat Isa niet gestorven is. Maar zowel de Incil als de Koran zijn hier duidelijk over. Isa is gestorven en drie dagen later uit de dood opgewekt. Nadat Isa uit de dood is opgewekt, is Hij naar de Hemel opgenomen.
(Koran Al-i Imran 3:55 ve Meryem 19:33 ve Evangelie Lucas 24 en 1 Korinthe 15)


Hij is het Woord van God
Isa wordt het woord van God genoemd. Hij sprak niet alleen maar het woord van God, maar Hij was het Woord van God (Allah'in Kelâmi). (Koran Al-i Imran 3:39, 45, Nisa 4:171)
Zijn leven, Zijn woorden en Zijn daden waren helemaal in overéénstemming met de wil van God. Als Hij sprak was het alsof God zelf sprak. Det Woord van God werd een mens, zodat wij mensen hier op aarde een volmaakt voorbeeld zouden hebben.

'Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond'
(Evangelie Johannes 1:1-4)

Hij is de Mesih (Messias)
Zowel in de Koran als in het evangelie wordt Isa de Mesih genoemd. (Koran Al-i Imran 3:45 en Nisa 4:171 ve Evangelie Marcus 8:29 en 14:61-62). Deze titel wordt uitsluitend voor Isa gereserveerd. Maar wat houdt de titel Mesih nu in? Een woordenboek omschrijft het zo: 'De Gezalfde, Een Redder-Koning die door de oude profeten werd aangekondigd. Dit slaat op de Redder Isa'. In die tijd werd een koning of een profeet ingewijd door olie over zijn hoofd te gieten. Isa kreeg deze eretitel omdat Hij ook tot Koning en Redder gezalfd is! Al eeuwen lang hadden profeten gesproken over een Redder die waarheid en gerechtigheid zou komen brengen. Isa Mesih kwam om de mensen te redden van de zonden, en de dood! (Bijbel Jesaja 61).
Ten slotte:
Was er ooit een profeet of mens op de wereld van wie al deze dingen gezegd kunnen worden? Als u deze verzen goed bestudeert, moet u wel tot de conclusie komen dat Isa onvergelijkbaar was. Hij was uniek!

Als u meer wilt lezen over het leven van Isa, of als u zelf wilt onderzoeken of deze zaken geschreven staan, kunt u bij ons gratis een Nieuw Testament aanvragen. Hierin wordt nauwkeurig het leven van Isa beschreven. Mail ons uw naam en adres en wij sturen u gratis en vrijblijvend een Incil toe.

De Koran zegt over het evangelie: 'Wij hebben Hem (Isa) gegeven de Incil, waarin is rechte leiding en licht ......' (Koran Maide 5:46)

 

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾