Menu Content/Inhalt
Home arrow Vragen arrow Wat is jullie geloofsbelijdenis?
Wat is jullie geloofsbelijdenis? PDF Afdrukken E-mail

In de Bijbel zul je nergens dé Christelijke geloofsbelijdenis vinden! In de meeste kerken, zowel Katholiek als Protestant wordt de Apostolische geloofsbelijdenis gebruikt. Niet dat je door het uitspreken van deze belijdenis Christen wordt! Nee, het wordt gebruikt om kort samen te vatten wat belangrijk is in het Christelijk geloof.

Paulus zegt in I Korinthe 2:2: 'Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en die gekruisigd'. Hier vat hij de kern van het geloof samen: Jezus is naar de aarde gekomen, is gestorven, begraven en opgestaan uit de dood! Dit komt dan ook terug in de Apostolische geloofsbelijdenis. In de eerste gemeentes werden er ook uitspraken gebruiken als 'Jezus Christus Gods Zoon Verlosser' of 'Jezus is Heer'.

De Apostolische Geloofsbelijdenis gaat als volgt:
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding van het vlees
en een eeuwig leven.

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾