Menu Content/Inhalt
Home arrow Sorularınız arrow Kurtulmam için vaftiz olmam gerekir mi?
Kurtulmam için vaftiz olmam gerekir mi? PDF Afdrukken E-mail

Hayır. İsa'ya iman etmek kurtuluş için yeterlidir. Hiçbir şey yapmanız gerekmez. Bununla beraber, vaftiz çok önemlidir ve tüm inanlılar (Hıristiyanlar) vaftiz olmalıdır. Eğer kurtulduktan sonra vaftiz olmayı reddediyorsanız, sizin gerçekten kurtulduğunuzdan şüphe duyarım.

Bazı Hıristiyan mezhepleri kurtuluş için vaftizin zorunlu olduğunu söyler. Yüzeyden bakınca itirazları ikna edici görünür. Bununla birlikte, vaftiz incelendiğinde, Hıristiyan olduktan sonra görülmekte ve kurtuluşa ait veya kurtuluşa neden olan bir parça olarak görünmemektedir. Örneğin Elçilerin İşleri 10:44-47'yi ele alalım. Petrus tanıklık ederken, onun mesajını dinleyenlerin üzerine Kutsal Ruh birden iner... ve diğerleri onların dillerle konuştuğunu ve Tanrı'yı yücelttiklerini işitir. Sonra Petrus şöyle yanıtlar, "Bunlar, tıpkı bizim gibi Kutsal Ruh'u almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?".

Bu metin vaftizin kurtuluştan sonra gerçekleştiğini gösterir. Onların kurtulduğunu nasıl bilebiliyoruz? Tanrı'nın İnanlılara (Hıristiyanlara) armağanı olan dillerle ile konuşmaya (1. Korintliler 14) ve Tanrı'yı yüceltmeye başlamışlardı. İnanlı olmayanlar (Hıristiyan olmayanlar) Tanrı'nın ismini yüceltmezler. Ayrıca, Petrus Kutsal Ruh'u almış olduklarını da söyledi. Bu sadece Hıristiyanlar içindir ve bu olay vaftizden önce olmuştu.

Bu soruya uygulanabilecek başka ayetlerle 1. Korintliler 1:17'dir. Pavlus şöyle söyler, " Çünkü Mesih beni vaftiz etmeye değil. Müjde'yi yaymaya gönderdi." Kurtaran Müjde'dir ve bu 1. Korintliler 15:1-4'te açıklanmıştır. Vaftiz müjdenin bir parçası değildir. İnanlının kurtulduktan sonra yaptığı bir şeydir vaftiz.

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾