Menu Content/Inhalt
Home arrow Sorularınız arrow Isa cennet için tek yol mudur?
Isa cennet için tek yol mudur? PDF Afdrukken E-mail

“Ben gerçekten iyi bir insanım, öyle ise ben cennete gideceğim.” “Tamam, doğru ben bazı kötü şeyler yapıyorum, fakat daha çok iyi şeyler yapıyorum, öyleyse ben cennete gideceğim.” “Tanrı, beni sadece Kutsal Kitab’a göre yaşamıyorum diye cehenneme göndermeyecek. Zaman değişti!” “Sadece katiller ve çocuklara işkence edenler gibi gerçekten kötü insanlar cehenneme giderler.”
Bunlarin hepsi insanlar arasındaki ortak kanılardır, fakat gerçekte, hepsi yalandır. Şeytan, dünyanın hükümdarı, bu düşünceleri kafamıza yerleştiriyor. O, ve onun peşinden giden her kimse, Tanrı’nın düşmanıdır. Şeytan, her zaman kendini iyi kılığına sokuyor (2. Korintoslular 11:14), Fakat sadece, Tanrı’ya ait olmayan beyinler, ruhlar üzerinde kontrolü vardır. “Şeytan, bu kötü dünyanın tanrısı, imanı olmayan insanların fikirlerini körletmiş, bu yüzden onlar üzerlerinde ışıldayan iyi haberin nurunu göremez olmuşlar. Onlar, Tanrı’nın gerçek sureti olan Mesih’in yüceliği hakkiındaki bu mesajı anlamazlar (2. Korintoslular 4:4).

Tanrı’nın ufak günahları dikkate almadığına ve cehennemin kötü insanlar için tahsis edildiğine inanmak bir günahtır. Bütün günahlar bizi Tanrı’dan uzaklaştırır; “küçük beyaz bir yalan” bile. Hepsi günah işledi, ve hiçbiri kendi başına cennete gitmeye yeterli değildi (Romalılar 3:23). Cennete gidebilmemiz, iyiliklerimizin kötülüklerimize karşı ağır basip basmamasına bağlı değildir; Eğer durum bu ise hepimiz kaybedeceğiz. ‘Ve Eğer onlar Tanrı’nın inayeti ile kurtuldularsa, o zaman kendi iyi işleri yolu ile değildir. Eğer öyle olsaydi, Tanrı’nın muhteşem inayeti simdi gerçekte oldugu gibi olmazdi-ücretsiz ve hak edilmemiş ” (Romalılar 11:6). Cennete giden yolu kazanmamiz için iyi hiç birşey yapamayız (Titus 3:5).

“Sadece dar kapıdan Tanrı’nın krallığına girebilirsin. Cehenneme giden yol engindir, ve kapısı geniştir; kolay yolu seçenler için”(Matta 7:13). Bir kimse hem günah dolu bir hayat yaşıyor ve hemde Tanrı’ya güveniyor ise, Tanrı onu mazur görmeyecektir. Bir zamanlar bu dünyanın gidisine göre, günah dolu, Şeytana, hava kuvvetlerinin reisine itaat ederek yaşadınız. O, Tanrı’ya itaat etmeyi reddedenlerin kalplerinde işleyen Ruh’tur (Efesoslular 2:2).

Tanrı dünyayı yarattığı zaman, dünya mükemmeldi. Herşey iyi idi. Sonra, Adem ve Havva’yı yaratti ve onlara kendi özgür iradelerini verdi, öyle ki Tanrı’ya itaat edip etmeme seçimini kendileri yapsınlar. Fakat, Adem ve Havva, Tanrı’nın yarattığı ilk insanlar, Tanrı’ya itaat etme konusunda Şeytan tarafından ayartıldılar ve günah işlediler. Bu, onları (ve ondan sonra gelenleri, bizler de içinde olarak) Tanrı ile yakın bir iletişim içinde bulunmaktan uzaklaştırdı. O mükemmel olup, günah ile alakası yoktur. Günahkarlar olarak biz kendi gücümüzle oraya varamayız. Bu yüzden, Tanrı, onunla cennete birleşelim diye bizler için bir yol yarattı. “ Tanrı, dünyayı o kadar sevdi ki, biricik oğlunu verdi; öyle ki O’na iman eden hiçbir insan helak olmasın, ancak sonsuz hayata sahip olsun” (Yuhanna 3:16). “Zira Günahın bedeli ölüm; fakat Tanrı’nın hediyesi Rabimiz Mesih İsa’da olan sonsuz hayattır” (Romalılar 6:23). İsa, bize yolu göstermeye ve biz ölmeyelim diye, o günahlarımızın bedeli olarak ölmek için dünyaya geldi. Ölümünden üç gün sonra, ölüme galip gelerek, mezarından kıyam etti (Romalılar 4:25). O, Tanrı ve bizler arasindaki köprüyü kurdu, öyle ki sadece iman ederek, O’nunla kişisel bir iletişime sahip olabilelim.

“Sonsuz hayata kavuşmanın yolu işte şudur - seni, yalnız gerçek Tanrı’yı, ve gönderdiğin İsa Mesih’i bilmeniz” (Yuhanna 17:3). Çoğu insanlar, ve Şeytanın kendisi bile Tanrı’nın var olduğuna inanğr. Fakat kurtuluşa kavusmak için, Tanrı’ya dönmemiz lazım, kişisel bir iletişim kurmamiz lazım, günahlarımızdan vazgeçip, O’nun peşinden gitmemiz lazım. Sahip olduğumuz herşeyde ve yaptığımız herşeyde, İsa’ya güvenmemiz lazım. ‘İsa Mesih’e günahlarımızı silmesi için güvendiğimizde, Tanrı’nın huzurunda doğru oluruz. Ve böylece, biz hepimiz kim olduğumuz veya ne yaptığımızı farketmeden, kurtulabilelim (Romalılar 3:22). Kutsal Kitap, Mesih’in dışında kurtuluşa giden başka bir yol olmadığını belirtir. İsa Yuhanna 14:6 şöyle der, “Yol, hakikat, ve hayat benim. Benim vasıtam olmadıkça, kimse Babaya gelemez.”

İsa tek kurtuluş yoludur, çünkü yalnız O günahlarımızın bedelini ödeyebilir (Romalılar 6:23). Hiç bir başka din, günahın ve yarattığı sonuçların derinliğini ve ciddiyetini bize öğretmez. Hiç bir başka din, sadece İsa Mesih’in bize temin edebildiği ve sunduğu, günahın sınırsız bedelini ödemez. Hiç bir dinin tanrısı insan olarak dünyaya gelmedi (Yuhanna 1:1-14) – sınırsız borcumuzun ödeneyebileceği tek yol. İsa Tanrı olmalıydı ki, günahlarımızı ödeyebilsin. İsa insan olmalıydı kı, ölmeliydi.  Kurtuluş sadece İsa Mesih’e iman vasıtası ile mümkündür! “Başka hiç birinde kurtuluş yoktur; çünkü gök altında adamlar arasında verilmiş başka bir isim yoktur ki, onunla kurtulabilelim” (Resullerin İşleri 4:12).

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾