Kerken in Turkije

Ankara
- Ankara Protestan Kilisesi - http://www.protestan.net/
- Kurtuluş Kilisesi - http://www.kurtulus.org.tr/
- Ankara Mesih'in Kilisesi - http://www.mesihinkilisesi.com/
- Batıkent Protestan Kilisesi - http://www.batikentkilisesi.com/

İstanbul
- Beşiktaş Protestan Kilisesi - http://www.besiktaskilisesi.net/
- Allsaints Moda Presbiteryen Kilisesi - http://www.allsaintsmoda.com/
- İstanbul Mesih Kilisesi - http://www.istanbulmesihkilisesi.org/
- Agape Protestan Kilisesi - http://www.agapeturk.com/
- Diri Su Kilisesi - http://www.dirisukilisesi.org/

İzmir
- İzmir Protestan Kilisesi - http://www.izmirprotestan.org/
- İzmir Baptist Kilisesi - http://www.baptistkilisesi.net/
- Yeni Doğuş Kilisesi - http://www.yenidoguskilisesi.com/
- Işık Kilisesi - http://www.isikkilisesi.org.tr/

Antalya
- Türk Dünyası Kalkedon Presbiteryen Kilisesi - http://www.presbiteryen.org/
- Antalya İncil Kilisesi - http://www.antalyaincilkilisesi.com/

Samsun
- Samsun Agape Kilisesi -  http://www.agapekilisesi.com/

Adana
- Adana Kurtuluş Kilisesi - http://www.adanakurtulus.com/

Gaziantep
- Gaziantep Diriliş Kilisesi - http://www.diriliskilisesi.com/
- Gaziantep Yeni Yaşam Merkezi - http://www.antepyeniyasam.com/

Eskişehir
- Eskişehir Protestan Kilisesi - http://www.eskisehirumitkilisesi.net/
- Mesih İnanlıları Topluluğu - http://www.resimliincil.org/

Mersin
- Mersin Protestan Kilisesi - http://www.mesih.org/

Muğla
- Bodrum Lütuf Kilisesi - http://www.bodrumlutufkilisesi.org/