Aanschaf en gebruik van de Bijbel
Een bijbel aanschaffen
Het is denkbaar als u een Bijbel aan wilt schaffen, dat u zich afvraagt welke u zult kopen en waar u op moet letten.
In de eerste plaats is het belangrijk, dat een bijbel in uw eigen taal het gemakkelijkst te lezen en het best te begrijpen is. Doordat de Bijbel in uw eigen taal geschreven is, zult u de kleine verschillen in het taalgebruik het beste begrijpen. Maar dan moet het wel een begrijpelijke vertaling zijn.

Als u echter een Bijbel wilt kopen, die in de oorspronkelijke taal geschreven is, zult u een Griekse voor het Nieuwe Testament of Hebreeuwse uitgave voor het Oude Testament moeten aanschaffen. Maar deze talen zijn voor de meeste mensen niet toegankelijk, en niet veel die deze talen beheersen.

Dan kunt u zich afvragen welke uitgave u zult kiezen. Er zijn verklarende uitgaven, sommigen zelfs met platen uitgevoerd. Een andere uitgave is een zo letterlijk mogelijke vertaling in uw eigen taal, de vertalers zijn zo dicht mogelijk bij de grondtekst gebleven (Hebreeuws of Grieks). De letterlijke vertalingen zijn misschien iets moeilijker te lezen dan een verklarende uitgave, maar de inhoud is natuurlijk een meer zuivere weergave van wat de bijbelschrijver destijds heeft bedoeld.

Een verantwoorde aanschaf van een bijbel is niet zo eenvoudig! Maar het is wel belangrijk uw aanschaf overdacht te doen.

In de Bijbel lezen
Wanneer je voor het eerst in de Bijbel gaat lezen, kun je het beste beginnen met het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld het evangelie van Johannes. Dit bijbelboek geeft het leven weer van de Here Jezus Christus op aarde. In andere Nieuw Testamentische boeken zoals Mattheüs, Markus en Lukas zijn aanvullende en overeenkomstige geschiedenissen over het leven van de Here Jezus Christus te lezen.

Het kan enorm helpen om de gelezen hoofdstukken nog eens na te lezen in een verklarende uitgave. Dat helpt enorm om de Bijbel te begrijpen. Een belangrijk principe om de Bijbel te begrijpen is het vergelijken van “bijbelgedeelte met bijbelgedeelte”. Gedeeltes die elkaar op het eerste gezicht lijken tegen te spreken, worden hierdoor een stuk duidelijker.

Soms zijn er gedeelten die niet zo gemakkelijk te begrijpen zijn. Het kan dan helpen om een korte samenvatting te maken en de samenvatting te voorzien van een aantal vragen. Door ander gedeelten te lezen en er nog eens goed over na te denken, komt er in een later stadium vaak een antwoord.
 
Het is aan te raden om vóór elke keer dat u gaat lezen te bidden. Bidt dat God zelf de uitleg aan u wilt geven. Daarnaast wil God ook mensen gebruiken in uw omgeving die u daarbij willen helpen. Ook op internet zijn goede bronnen te vinden waar u meer informatie kunt vinden.

Het is goed na het lezen van een bepaald stuk uzelf af te vragen wat dit gedeelte u te zeggen heeft. Of welke belofte er mogelijk in dat gedeelte staat, of wat het mooiste, aansprekende vers is en waarom? Ook is goed om te kijken of er instructies staan waar u iets mee kunt of moet doen. Herlees een bepaald gedeelte nog eens om te zien of het voor u duidelijker is wat er echt staat.

Tenslotte kunt u God danken nadat u de Bijbel heeft gelezen. En dan komt de praktische vraag wat u met het gelezen gedeelte en het daaruit geleerde gaat doen? Bidt ook dat God u de kracht geeft om hetgeen u geleerd heeft toe te passen.

Uiteraard zijn dit adviezen en suggesties en geen voorschriften of wetten. Maar veel mensen hebben ervaren dat God zich op deze manier in Zijn Woord laat vinden.