Falcilar ve Bakicilar

Geleceği bilmek hemen tüm dünyadaki insanların derin arzusudur. Yarın ne olacağını kim bilmek istemez! On yıl sonra olacakları şimdiden bilmek yararlı olurdu herhalde.

Bazen Tanrı’dan gelen rüya ve görümler vardır. Örneğin, Tanrı Yusuf peygambere rüyaların anlamını bildirmişti. Fakat insanoğlu Tanrı’dan ayrı olarak kendisi bu sırlara sahip olmak istemiştir. Bu merak doymak bilmeyen bir güdüdür. Kahve, el ya da su falı, kristal ve kurşun eritip dökme veya yıldızlar aracılığıyla geleceği ögrenmeye çalışıyoruz.

Tanrı bütün bunları kesinlikle yasaklıyor. Evimizde bazen fala bakılırdı. Daha da ileri gider, yüzük ortasından kulağa üfürenleri eve alıp onlardan umut beklerdik.

Yazılan muskalardan ya da göz boncuklarından umut bekleyenler o kadar fazla ki! Gerçek umut Tanrı’dan gelir. O bize gelecek hakkında da yeterli bilgi vermiştir. Sınırları zorlayıp O’nun vereceği bereketten yoksun kamayalım.

DİKKAT
Tanrı falcılıktan nefret ediyor

Kaynak: Özgürüm özgür, Erol Özer