Isa Mesih Essizdir

İsa Mesih kimdi? Sadece bir peygamber miydi yoksa bir peygamberden fazla mıydı?
Sizin fikriniz nedir? İncil ve Kur'an onun hakkında ne söylüyor?

İsa Mesih aynı soruyu bir gün kendi öğrencilerine sormuştu. İsa onlara, Halk benim kim olduğumu söylüyor? diye sordu. Onlar şöyle cevap verdiler: Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas diyor, kimi de eski peygamberlerden birinin dirilmiş olduğunu söylüyor. İsa onlara, 'Ya siz' dedi, "ben kimim dersiniz'? Petrus, Sen Tanrı'nın Mesihisin cevabını verdi
İncil'den Luka 9:19-20

İsa Mesih'in öğrencisi olan Petrus, çok güzel bir cevap veriyor: "Sen Mesih'sin"!
Bugüne kadar insanlar hala İsa'nın kim olduğunu bilmek istiyorlar. Kitapların onun hakkında neler söylediğine bakalım. O zaman göreceğiz ki İsa Mesih gerçekten eşsizdir.

Onun bakireden doğuşu
İsa Mesih'in doğuşu, diğer insanların doğuşuyla karşılaştırılamaz. Onun doğuşu başka peygamberlerin doğuşundan da çok farklıydı. Allah'ın bir meleği genç bir bakireye, bir oğul doğuracağını söyledi. Bakirenin adı Meryem'di. Çocuğun adı da İsa olacaktı. İsa, asıl dilde 'Kurtarıcı' demektir. İsa Mesih'in bu dünyada babası yoktu, sadece annesi vardı. Allah kendisi, kendi gücü ve sözüyle, Meryem'in hamile kalmasını sağladı. Bu büyük bir mucizeydi!
(Kur'an'dan Al-i İmrân 3: 42-48 ve Meryem 19:16-27, İncil'den Luka 1:26-38 ve Matta 1:18-25)
İlk insan olan Adem de Allah'ın sözü aracılığıyla yaratılmıştı ancak Adem'in annesi de yoktu. Dolayısıyla İsa Mesih'in doğuşu dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir olaydır.

Onun mücizeler yapması
İsa Mesih yeryüzündeki bütün yaşamı boyunca birçok mucize yaptı. Hastaları iyileştiriyordu ve ölüleri diriltiyordu. İnsanların ne düşündüğünü bile görebiliyordu! Suyu şaraba çevirdi ve su üzerinde yürüdü. Aynı zamanda cinli insanlardan cinleri kovuyordu.
İncil bütün bunları mucize veya belirti olarak adlandırıyor. Kur'an'da da açık mucize'den bahsediliyor. İsa Mesih bu mucizeleri ve belirtileri öylesine yapmıyordu. Bunlar aslında, İsa Mesih'in getirdiği mesajın bir işareti ve bir belirtisiydi. Mucizeler, çok daha önemli bir şeye işaret ediyordu. (Kur'an'dan Bakara 2:253, Al-i İmrân 3: 49 ve Maide 5:110)
İncil Luka 5:24 ayetinde İsa Mesih: 'Ne var ki, İnsanoğlu'nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye' Sonra felçli adama, Sana söylüyorum, kalk, yatağını toplayıp evine git dedi

İsa Mesih bu mucizelerle, kimin olduğunu göstermek istiyordu. Bu adamın hastalığından kurtulması aynı zamanda İsa'nın günahları affetme yetkisine de sahip olduğunu gösteriyor. (İncil'den Luka 5:18-25 Yuhanna 20:30-31)

Onun kutsallığı
İncil'de, İsa Mesih'in günahsız olduğu açıkça yazılıdır. Kimse onda bir kusur bulamazdı. Çoğu zaman İsa Mesih'in Kutsal Ruh'la dolu olduğu da hatırlatılıyor. Kur'an'da da bu Kutsal Ruh çok kez geçiyor. İsa Mesih, Kutsal Ruh'la doluydu ve günahsızdı. (Kur'an'dan Bakara 2:87, 253, Maide 5:110 ve Meryem 19:19, İncil'den Markos 14:55-57 ve Luka 4:1
İlk insan olan Adem'den bugüne kadar hiç kimse günahsız olduğunu iddia edemez. İncil'e göre bütün insanlar günah işlemiştir ve Allah'ın yüceliğinden yoksun kalmıştır. (İncil'den Romalılar 3:9-23)
Sadece İnsanoğlu İsa Mesih günahsız olarak yaşamıştır. Gerçekten kutsal biriyle karşılaşmak ne güzel bir şey olmalı. Böyle bir örneğin olması ne kadar özel bir şey!

Onun ölümden dirilmesi
 Çoğu kişi, İsa Mesih'in ölmediğini iddia ediyor. Oysa hem Kur'an hem İncil bu konuda çok açık ve net konuşuyor: İsa Mesih ölmüştür ve üç gün sonra dirilmiştir. Ölümden dirildikten sonra, göğe alınmıştır. (Kur'an'dan Al-i İmrân 3:55 ve Meryem 19:33, İncil'den Luka 24 ve 1 Korintliler 15)
O Allah'ın Sözüdür
İsa Mesih, Allah'ın sözü olarak da biliniyor. O sadece Allah'ın sözünü söylemekle kalmayıp Allah'ın sözü ta kendisiydi (Allah'ın Kelâmı). (Kur'an'dan Al-i İmrân 3:39, 45, Nisa 4:171)
Yaşamı, sözleri ve yaptıkları tamamıyla Allah'ın iradesine uygundu. Konuştuğu zaman, sanki Allah kendisi konuşuyordu. Yeryüzündeki insanlar için kusursuz bir örnek olsun diye Allah'ın sözü insan oldu.

Söz insan olup aramızda yaşadı (İncil'den Yuhanna 1:1-14)

O Mesih'tir
Hem Kur'an'da hem İncil'de İsa'ya 'Mesih' adı veriliyor.
(Kur'an'dan Al-i İmrân 3:45 en Nisa 4:171 ve İncil'den Markos 8:29 ve 14:61-62
Bu ünvan sadece İsa Mesih için kullanılıyor. Peki Mesih kelimesi ne demektir?
Bir sözlük şöyle diyor: 'Meshedilmiş Olan; eski peygamberlerin, geleceğini önceden haber verdikleri Kurtarıcı-Kral İsa'. O zamanlarda, görevlerine başladıkları zaman krallar veya peygamberlerin başlarında yağ dökülüyordu. Bu şekilde krallık veya peygamberlik görevine atanıyordu. Bu onurlu ünvanı İsa Mesih da aldı çünkü o, Kral ve Kurtarıcı olarak meshedilmiştir! Yüzyıllar boyunca peygamberler, adalet ve gerçeği getirecek olan bir Kurtarıcıdan bahsetmişlerdi. İsa Mesih, insanları günahlardan ve ölümden kurtarmaya geldi!
(Tevrat'tan Yeşaya 61).

Son olarak
Hakkında bütün bu şeylerin söylenildiği hiçbir peygamber veya insan olmuş mudur? Bu ayetleri iyi okuduğunuzda, İsa Mesih'in eşi benzeri olmadığı sonucuna varmak kaçınılmaz. O eşsizdir!

İsa Mesih'in yaşamı hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız veya bu şeylerin gerçekten yazılıp yazılmadığını araştırmak istiyorsanız, bizden ücretsiz olarak bir İncil isteyebilirsiniz. İncil'de, İsa Mesih'in yaşamı ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

Kur'an, İncil hakkında şöyle diyor:
"Ve ona (yani İsa'ya) içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak" üzere İncil'i verdik.
Kur'an'dan Maide 5:46

Soru veya söylemek istediğiniz birşey varsa, her zaman bize yazabilirsiniz.