Bescherming tegen het boze oog?

Nazar boncuğu, handje van Fatima, Muska en andere amuletten komen veel voor in de Turkse samenleving. Bijna elke toerist krijgt bij zijn bezoek aan Turkije wel ergens een Nazar boncuğu (blauw oogje). Het zou geluk brengen en bescherming bieden tegen het boze oog. Een deel van de moslims zegt dat het niets met de Islam te maken heeft, een ander deel gelooft er heilig in. In bijna elk huis kom je het wel tegen, en in de meeste vervoersmiddelen hangen de amuletten aan de voorruit te bungelen. Ook staan overal teksten als 'Maşallah', die beschermend moeten werken.

De Bijbel waarschuwt sterk tegen deze zaken. Het is een vorm van afgoderij! Alleen God kan ons beschermen tegen boze geesten of demonen. Alleen door de opstandingskracht van İsa Mesih kunnen wij vrij worden van deze machten. De İncil staat vol verhalen waarin Jezus, maar ook zijn volgelingen, mensen vrij maakten van boze geesten. Muska, en alle andere amuletten zijn alleen maar schijn-veiligheden!

In Matteus 12 vers 43-45 staat:
Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: "Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb." En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven anderen demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen.

De 'lege plek' kan alleen opgevuld worden door İsa Mesih, de Liefde van God. Niets anders, geen amulet, talisman of toverspreuk, kan je hart beschermen tegen de boze. Alleen İsa Mesih kan er voor zorgen dat de onreine geest iemands leven verlaat en dat zij niet meer terug kunnen komen. Alleen Hij kan je beschermen tegen het kwaad.

Markus 1 vers 23
In die synagoge was een man met een boze geest. Hij begon te schreeuwen:
"Wat komt U doen, Jezus van Nazareth? Waar bemoeit U Zich mee? Bent U van plan ons kapot te maken? Denkt U dat ik niet weet wie U bent? U bent de Zoon van God!"
"Zwijg", zei Jezus tegen de boze geest. "Ga onmiddellijk uit die man!"
De boze geest rukte en trok aan de man, gilde vreselijk en verliet hem.
De mensen keken hun ogen uit en begonnen opgewonden te praten. "Zoiets hebben wij nog nooit gehoord. Hier staat gezag achter! Deze Jezus zegt tegen de boze geesten dat zij moeten gaan en ze gaan nog ook!"


İsa Mesih sprak met het gezag van God en de boze geest moest deze man verlaten. Ook in onze tijd doet de opgestane Heer dat nog steeds!